Yuko Sawaki/book cover

Yuko Sawaki/book cover

Yuko Sawaki/book cover "Rules of the fashion for my all-time best" | book cover/2013
author : Yuko Sawaki | publisher : MIKASA SHOBO