woman training

woman training

"woman training" | book cover/2009
author : Nameko Shinsan | publisher・Kodansha Ltd. | book designer : Mitsuhiro Saito (SAIL DESIGN)